zomer  
onderdeel van Psychologenpraktijk De Fenix
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Organisatie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Er is een onderscheid tussen Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. De behandelingen door PEP-Zwolle vallen binnen de Basis GGZ (BGGZ). De behandelingen zijn toegespitst op lichte tot matig ernstige problematiek en zijn doorgaans kortdurend.

Vergoedingsvoorwaarden

Om voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen, moeten uw klachten voldoen aan voorwaarden die zijn gesteld door de Nederlanse Zorgautoriteit (Nza) en uw zorgverzekeraar. Als uw klachtenpatroon binnen het classificatiesysteem van de DSM-V valt, kunt u in de meeste gevallen aanspraak maken op vergoeding. In de DSM-V worden symptomen en klachten beschreven, geordend en benoemd als ‘stoornis’. PEP-Zwolle kan u ook helpen met klachten of problemen die buiten de DSM-V vallen, maar de kosten hiervan komen dan geheel voor uw rekening.

Verwijzing arts

De huis- kinder- of bedrijfsarts vervult een belangrijke rol. Hij of zij regelt de verwijzing. Zonder verwijzing vindt er geen vergoeding plaats. De verwijsbrief moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De verwijsbrief moet uitgeschreven zijn vóór of op de datum van uw eerste gesprek met de psycholoog en bij de eerste afspraak worden meegenomen. Op de verwijzing moeten de (vermoede) diagnose en de AGB-code van de arts worden vermeld. Indien dit niet het geval is, kan de behandeling niet starten en moeten we de gereserveerde tijd onverzekerd bij u in rekening brengen.

Informatie naar DBC-systeem

In de regels van de nieuwe GGZ is het geven van informatie over de diagnose een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. De psycholoog van PEP moet dan de hoofdgroep aangeven, waarbinnen uw diagnose valt, bijv. ‘angststoornissen’. De diagnose wordt geanonimiseerd aangeleverd bij het DBC-informatiesysteem. Het is wel mogelijk tegen het verstrekken van deze informatie bezwaar aan te tekenen. U kunt met uw psycholoog overleggen hoe dat moet gebeuren. Wanneer uw klacht of probleem buiten het verzekerde pakket valt, wordt er op particuliere basis zorg verleend. Er is dan geen noodzaak tot het geven van informatie aan derden.

Wat verandert er vanaf 2022 voor u.

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico voor uw behandeling. Een behandeling mocht maximaal 1 jaar (= 365 dagen) duren. De start van de behandeling kon op elke dag van het jaar beginnen. Vanaf 2022 gaat u het eigen risico per kalenderjaar betalen. Stel u start de behandeling in 2022 en eindigt in 2023, dan betaalt u zowel voor 2022 als voor 2023 het eigen risico.

Een andere verandering is hoe de zorgverzekeraar de behandeling vergoedt.

Bij start van de behandeling zal de psycholoog een inschatting maken van de ernst van uw klachten. De klachten kunnen opgedeeld worden in 8 zogenaamde zorgvragen van heel licht tot zeer ernstig. Hier komt een zogenaamde ' zorgvraag typering' uit. Deze zorgvraagtypering bepaalt de duur van de behandeling. De zorgvraagtypering zal gedeeld worden met uw zorgverzekeraar. U zult de zorgvraagtypering ook op uw nota's terugvinden. Het delen van de zorgvraag typering gebeurt alleen met uw instemming. U kunt dit aangeven in uw privacyverklaring. Deze privacy verklaring wordt met u doorgenomen.

Bron en meer informatie: LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten).


 

 
 

Adres

 
 

PEP is gevestigd aan de
Lijnbaan 12
8011 AR Zwolle

telefoon: 06 4912 3225
e-mail: i.bosch@pep-zwolle.nl
internet: www.pep-zwolle.nl

PEP ligt op loopafstand van NS-station Zwolle, bushaltes en parkeergelegenheden.