zomer  
onderdeel van Psychologenpraktijk De Fenix
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Organisatie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Er is een onderscheid tussen Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. De behandelingen door PEP-Zwolle vallen binnen de Basis GGZ (BGGZ). De behandelingen zijn toegespitst op lichte tot matig ernstige problematiek en zijn doorgaans kortdurend.

Vergoedingsvoorwaarden

Om voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen, moeten uw klachten voldoen aan voorwaarden die zijn gesteld door de Nederlanse Zorgautoriteit (Nza) en uw zorgverzekeraar. Als uw klachtenpatroon binnen het classificatiesysteem van de DSM-V valt, kunt u in de meeste gevallen aanspraak maken op vergoeding. In de DSM-V worden symptomen en klachten beschreven, geordend en benoemd als ‘stoornis’. PEP-Zwolle kan u ook helpen met klachten of problemen die buiten de DSM-V vallen, maar de kosten hiervan komen dan geheel voor uw rekening.

Verwijzing arts

De huis- kinder- of bedrijfsarts vervult een belangrijke rol. Hij of zij regelt de verwijzing. Zonder verwijzing vindt er geen vergoeding plaats. De verwijsbrief moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De verwijsbrief moet uitgeschreven zijn vóór of op de datum van uw eerste gesprek met de psycholoog en bij de eerste afspraak worden meegenomen. Op de verwijzing moeten de (vermoede) diagnose en de AGB-code van de arts worden vermeld. Indien dit niet het geval is, kan de behandeling niet starten en moeten we de gereserveerde tijd onverzekerd bij u in rekening brengen.

Informatie naar DBC-systeem

In de regels van de nieuwe GGZ is het geven van informatie over de diagnose een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. De psycholoog van PEP moet dan de hoofdgroep aangeven, waarbinnen uw diagnose valt, bijv. ‘angststoornissen’. De diagnose wordt geanonimiseerd aangeleverd bij het DBC-informatiesysteem. Het is wel mogelijk tegen het verstrekken van deze informatie bezwaar aan te tekenen. U kunt met uw psycholoog overleggen hoe dat moet gebeuren. Wanneer uw klacht of probleem buiten het verzekerde pakket valt, wordt er op particuliere basis zorg verleend. Er is dan geen noodzaak tot het geven van informatie aan derden.

Zorgpakketten

Uw zorgverzekeraar vergoedt niet meer per gesprek maar per behandeling, een zogenaamd zorgvraagzwaarteproduct. Voor elk zorgzwaarteproduct (uw gehele behandeling inclusief intake, telefonische contacten, e-mail, admininstratie, verslaglegging e.d.) geldt een ander maximum tarief, vastgesteld door de Nza. Afhankelijk van een aantal criteria, onder meer de ernst en complexiteit van uw klachten, komt u in aanmerking voor een bepaalde hoeveelheid behandeltijd. Houdt u er rekening mee dat de Generalistische Basis GGZ op uw eigen risico van 385 euro drukt. Als er wordt gestart met de behandeling van uw klachten binnen een zorgzwaarteproduct, wordt uw gehele eigen risico aangesproken.

Contracten met verzekeraars

PEP-Zwolle heeft niet met alle zorgverzekeraars voor 2021 een contract afgesloten. PEP-Zwolle heeft geen contract met Promovendum, National Academic, Besured, Aevitea en Aon. Dat betekent dat de sessies niet vanuit de basis-ggz worden vergoed. Wanneer er een contract is, valt de vergoeding van uw behandeling onder ‘naturazorg’ en worden de kosten, tot een bepaald maximum, rechtstreeks door uw verzekeraar aan PEP-Zwolle betaald. PEP-Zwolle raadt u aan om dit bij uw zorgverzekeraar te controleren.


 

 
 

Adres

 
 

PEP is gevestigd aan de
Lijnbaan 12
8011 AR Zwolle

telefoon: 038-4549037
e-mail: i.bosch@pep-zwolle.nl
internet: www.pep-zwolle.nl

PEP ligt op loopafstand van NS-station Zwolle, bushaltes en parkeergelegenheden.