zomer  
onderdeel van Psychologenpraktijk De Fenix
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Hoe meldt u zich aan

U kunt zich aanmelden na overleg met uw huisarts of rechtstreeks contact opnemen met de praktijk. U kunt een bericht achterlaten op de voice-mail of een e-mail sturen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u gezocht.

Tarieven en vergoedingen

Het tarief voor individuele gesprekken bedraagt 90 euro per zitting van 45 minuten. Als er een dubbel consult gewenst is, dan wordt 180 euro in rekening gebracht. Bij verhindering graag binnen 24 uur afmelden per telefoon of e-mail. Bij niet op tijd afmelden of niet afmelden wordt drie-kwart van het tarief in rekening gebracht.

Vergoedingen verzekerde zorg

Om voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen, moeten uw klachten voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) en uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar vergoedt niet meer per gesprek maar per behandeling, een zogenaamd zorgvraagzwaarteproduct. Houdt u er rekening mee dat de Generalistische Basis GGZ op uw eigen risico drukt. Indien er een contract is met uw verzekeraar geldt een volledige vergoeding van het afgesproken product waarbij uw verplichte eigen risico van 385 euro wordt aangesproken. Niet alle stoornissen of behandelingen worden echter vergoed. Om te weten welke problematiek of behandeling wordt vergoed, raden wij u aan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te bekijken of dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Productgroepen

Er zijn vier producten: kort, middel en intensief en OVP consult (onverzekerd). Binnen een product vinden de volgende behandelcomponenten plaats:

  1. intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen administratief dossier (totaal max 90 min).
  2. uitvoering van het met de patiënt overeengekomen behandelplan op basis van de multidisciplinaire richtlijnen.
  3. inhoudelijk email- dan wel telefonisch contact.
  4. afronding, evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts (altijd na schriftelijke toestemming patiënt).
  5. eventueel telefonisch overleg met een verwijzer (altijd na schriftelijke toestemming patiënt).
Product Prijs
Kort € 522,13
Middel € 885,01
Intensief € 1.434,96
Chronisch € 1.380,49
Onvolledig behandeltraject € 228,04
OVP consult (onverzekerd) € 90,00 (45 minuten)
Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patient) aan bedrijfsarts, verzekeringsarts, CBR of ander partij binnen sociaalrechtelijke wetgeving € 89,65

Overig product (OVP): particuliere consulten

Het OVP-product staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket maar wel nodig kan zijn of gewenst is. Te denken valt aan EMDR bij andere problematiek dan posttraumatische stress stoornis, behandeling van relatieproblemen of arbeidsgerelateerde problemen, specifieke angsten, zelfbeeldproblematiek of persoonlijkheidstrekken. In uw polisvoorwaarden of www.cvz.nl kunt u de lijst met problemen, die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen, vinden. Dit product kan zowel los van andere producten als binnen een product kort, middel of intensief aangeboden worden. Een OVP-consult bestaat uit maximaal 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd. U ontvangt voor OVP-consulten een factuur, u kunt deze NIET indienen bij uw zorgverzekeraar.

 
 

 
 

Adres

 
 

PEP is gevestigd aan de
Lijnbaan 12
8011 AR Zwolle

telefoon: 06 - 25 41 38 90
e-mail: i.bosch@pep-zwolle.nl
internet: www.pep-zwolle.nl

PEP ligt op loopafstand van NS-station Zwolle, bushaltes en parkeergelegenheden.